خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک

پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک   هدف: بررسی میزان رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را درباره میزان رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه رسمیت برنامه‌ریزی استراتژیک دارای ۱۰ سوال و …

ادامه مطلب »