خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت

پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت هدف : دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت . نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله ، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید . توضیحات :  سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت دارای ۱۲ …

ادامه مطلب »