خانه / آرشیو

آرشیو

خوشبینی(سنجش میزان خوشبینی در افراد)

پرسشنامه خوشبینی(سنجش میزان خوشبینی در افراد)   هدف پرسشنامه : سنجش میزان خوشبینی در افراد.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10   نوع فایل : Word 2007   روایی …

ادامه مطلب »