خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خودگشودگی

پرسشنامه خودگشودگی هدف پرسشنامه : بررسی تمایل فرد به خودگشودگی.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  28   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی …

ادامه مطلب »