خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان   پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان(هدف پرسشنامه) : بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادرکنندگان نحوه تکمیل:میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات : 27 نوع فایل : Word 2007 پرسشنامه …

ادامه مطلب »