خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان هدف پرسشنامه : بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادرکنندگان نحوه تکمیل:میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان دارای ۲۷ سوال است. نوع فایل …

ادامه مطلب »