خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری

 پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری هدف: بررسی میزان توجه سازمان به حفاظت و مراقبت از مشتریان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به زیر مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری دارای ۱۲ سوال است. نوع …

ادامه مطلب »