خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه حذف تولید یک کالا

 پرسشنامه حذف تولید یک کالا هدف : بررسی پیامدهای حذف تولید یک کالا نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه حذف تولید یک کالا دارای ۱۲ سوال است . نوع فایل …

ادامه مطلب »