خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه جو نوآوری در سازمان

 پرسشنامه جو نوآوری در سازمان   هدف: بررسی جو نوآوری در سازمان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه جو نوآوری در سازمان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه جو نوآوری در سازمان دارای ۵۰ سوال و نوع …

ادامه مطلب »