خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان هدف : هدف از این پرسشنامه بررسی جو سازمانی در بیمارستان می باشد . نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید . توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان …

ادامه مطلب »