خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان

پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان   هدف : هدف از این پرسشنامه بررسی جو سازمانی در بیمارستان می باشد .   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید .   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 31   …

ادامه مطلب »