خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

 پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه هدف پرسشنامه : بررسی جو توانمندسازی در محیط پروژه. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه دارای ۱۶ …

ادامه مطلب »