خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تیم استراتژیک

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

 پرسشنامه تیم استراتژیک هدف پرسشنامه تیم استراتژیک: بررسی میزان اثربخشی عملکرد تیم استراتژیک در سازمان. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. پرسشنامه تیم استراتژیک، سوالات این پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تیم استراتژیک دارای   ۲۷ سوال استاندارد و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »