خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه

پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه   هدف: بررسی نگرش افراد درباره تکنولوژی کامپیوتر پایه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف یکی از گزینه‌هایی که نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه به صورت ۲ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه دارای ۵ سوال و نوع …

ادامه مطلب »