خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی

پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی هدف پرسشنامه  :  ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استراتژی بازاریابی نحوه تکمیل : در این پرسشنامه مجموعه مواردی جهت توسعه استراتژی بازاریابی بیان شده است. میزان توجه سازمان به هر یک از این موارد را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه …

ادامه مطلب »