خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

 پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه   هدف پرسشنامه: بررسی توانمندی ها و مهارت‌های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه. نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از مهارت‌ها و توانمندی های زیر را در شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه تعیین کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه …

ادامه مطلب »