خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان

پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان هدف: بررسی توانایی فروشندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان دارای ۲۴ سوال است. …

ادامه مطلب »