خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان

پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان   هدف: بررسی توانایی فروشندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : ۲۴   نوع فایل Word …

ادامه مطلب »