خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تهدیدات سازمان

پرسشنامه تهدیدات سازمان هدف: ارزیابی تهدیدات سازمانی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هریک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه تهدیدات سازمان به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. پرسشنامه تهدیدات سازمان دارای  ۱۱ سوال است. نوع فایل : Word 2007 می باشد. امتیاز دهی نقاط قوت وضعف فرصت ها و تهدیدات به هر “مخالفم” ۱ امتیاز به هر “خیر” ۱ امتیاز …

ادامه مطلب »