خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل افراد به استفاده از بانکداری الکترونیکی   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه …

ادامه مطلب »