خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری

 پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری   هدف: بررسی تفکر افراد درباره نوآوری.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است.   پرسشنامه تفکر افراد درباره نوآوری دارای  ۱۰ سوال و نوع فایل این پرسشنامه : Word 2007 میباشد.   روایی و پایایی پرسشنامه تفکر …

ادامه مطلب »