خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک هدف: بررسی و تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود در حوزه‌های استراتژیک به صورت پنج گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه تعیین نیاز به بهبود …

ادامه مطلب »