خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تعهد سازمانی (3)

پرسشنامه  تعهد سازمانی   هدف پرسشنامه :بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  15 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد سازمانی (2)

پرسشنامه تعهد سازمانی هدف پرسشنامه : بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان.   نحوه تکمیل :  با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  24  نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعهد سازمانی (1)

پرسشنامه تعهد سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان.   نحوه تکمیل : با توجه به طیف، گزینه‌ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، علامت بزنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  7 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »