خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش

پرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش   هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش.   نحوه تکمیل: میزان انجام هر یک از فعالیت‌های زیر را در سازمان مشخص کنید.   توضیحات : سوالاتپرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش به صورت ۳ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش دارای ۳۶ سوال و نوع فایل : …

ادامه مطلب »