خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

 پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان   هدف پرسشنامه : بررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان آنها   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 15 نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

 پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان   هدف پرسشنامه : بررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان آنها   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات : 15   نوع …

ادامه مطلب »