خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تضاد بین کار – خانواده

پرسشنامه تضاد بین کار – خانواده   هدف پرسشنامه : بررسی تضاد بین کار خانواده.   نحوه تکمیل : نظر خود را درباره هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  11   نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : …

ادامه مطلب »