خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه

 پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  برای سنجش ساختار کارآفرینانه مورد استفاده قرارمی گیرد که با استفاده از آن می‌توان میزان کارآفرینانه بودن ساختار سازمانی را مورد ارزیابی قرارداد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »