خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه

 پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارآفرینانه   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  طراحی شده است که وضعیت ارتباطات در سازمان را با رویکرد کارآفرینانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل …

ادامه مطلب »