خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی هدف پرسشنامه  : تحلیل نقاط قوت در بازاریابی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از موارد بیان شده در پرسشنامه، میزان قوت و ضعف عملکرد سازمان در آن مورد و همچنین اهمیتی که آن مورد دربازاریابی دارد را مشخص کنید. توضیحات : ۴۱ سوال این پرسشنامه «اهمیت عوامل» را با دو گزینه «زیاد» و «کم» سنجیده و «وضعیت عملکرد بازاریابی در هر عامل» را با …

ادامه مطلب »