خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تحلیل رفتگی

 پرسشنامه تحلیل رفتگی   هدف پرسشنامه : بررسی اینکه آیا شما فردی هستید که دچار تحلیل رفتگی در شغلتان می باشید ؟   نحوه تکمیل :   برای هر جمله، یکی از گزینه‌های 1: هرگز؛         2: گاهی؛     3: نیمی از زمان؛     4: معمولاً؛     5: همیشه   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد …

ادامه مطلب »