خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند هدف پرسشنامه : بررسی میزان تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند تجاری سازمان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند داریا ۲۰ سوال است. …

ادامه مطلب »