خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بودجه بندی عملکرد – محرک

پرسشنامه بودجه بندی عملکرد – محرک   هدف: بررسی استراتژی های بودجه بندی برای تخصیص منابع.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد زیر که در زمینه بودجه بندی عملکرد – محرک می‌باشد، با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. …

ادامه مطلب »