خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه   هدف: بررسی میزان توجه به برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه به صورت۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک …

ادامه مطلب »