خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان

پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان   هدف: بررسی قابلیت اجرای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان دارای ۲۴ سوال و نوع فایل : Word 2007 می باشد. …

ادامه مطلب »