خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی کارآفرینی

 پرسشنامه بررسی کارآفرینی   هدف: بررسی میزان توانایی افراد در کارآفرینی.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه بررسی کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی کارآفرینی دارای ۲۲ سوال و نوع فایل : Word 2007 میباشد.   روایی و …

ادامه مطلب »