خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک   هدف: بررسی نگرش‌ها نسبت به کتاب‌های الکترونیک.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب …

ادامه مطلب »