خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین

 پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین   هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  طراحی شده است که میزان خلاقیت افراد و گروهها را در داخل سازمان مورد ارزیابی قرار می‌دهد.   نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است.   توضیحات : سوالات پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و …

ادامه مطلب »