خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش   هدف: بررسی فرهنگ مدیریت دانش در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر یک از جملات، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۷ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش …

ادامه مطلب »