خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه سبک‌های یادگیری (1)

پرسشنامه سبک‌های یادگیری   هدف پرسشنامه :تعیین سبک یادگیری.   نحوه تکمیل : ده جمله در زیر ارائه شده است. برای هر جمله، بین گزینه‌های الف و ب، 5 امتیاز توزیع کنید. اگر گزینه الف به ویژگی شما نزدیک تر است و گزینه ب ویژگی شما نمی‌باشد، به گزینه الف، 5 امتیاز بدهید و به گزینه ب، 0 بدهید. اگر گزینه الف ویژگی شما باشد و گزینه ب گه گاه و یا …

ادامه مطلب »