خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران

 پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران     هدف پرسشنامه : تعیین میزان تمایل برای یادگیری در مورد محیط مدیران.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات: 10 نوع فایل : …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات    هدف پرسشنامه : بررسی شایستگی های درک شده مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.   نحوه تکمیل :میزان وجود هر یک از شایستگی های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 3 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  …

ادامه مطلب »

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد     هدف پرسشنامه : بررسی شایستگی های مدیریت ارشد.   نحوه تکمیل : میزان وجود هر یک از شایستگی های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  10 نوع فایل : Word 2007   روایی و پایایی : این پرسشنامه، …

ادامه مطلب »

پرسشنامه مهارت‌های سازمانی

پرسشنامه مهارت‌های سازمانی    هدف پرسشنامه :  بررسی اینکه آیا شما به میزان کافی درباره سازماندهی فضای کاری خود اطلاع دارید یا خیر.   نحوه تکمیل :پس از مطالعه هر کدام از فنون و عادات کاری، با توجه به مقیاس زیر آنها را رتبه بندی کنید: 1: به ندرت یا هرگز؛     2: گاهی؛     3: همیشه   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 1گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر …

ادامه مطلب »