خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان     هدف پرسشنامه : بررسی احساس افراد درباره بازخور و حمایت از استقلال کارکنان. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. پرسشنامه بازخور و حمایت از …

ادامه مطلب »