خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه     هدف: بررسی میزان اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه.   نحوه تکمیل: میزان موافقت هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اهمیت ویژگیهای مرتبط …

ادامه مطلب »