خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان

پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان   هدف: بررسی میزان هدفمند بودن دانشجویان در تحصیلات خود.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان دارای ۲۱ سوال و نوع فایل : Word …

ادامه مطلب »