خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انگیزه کارآفرینی

 پرسشنامه انگیزه کارآفرینی   هدف: بررسی میزان انگیزه افراد برای کارآفرینی و آغاز کسب و کار.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه انگیزه کارآفرینی به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه انگیزه کارآفرینی دارای  ۸ سوال و …

ادامه مطلب »