خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری   هدف پرسشنامه : بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری   نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که هر یک از موارد، به چه میزان در شما ایجاد انگیزه می‌کند.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.    پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری دارای ۱۶ سوال …

ادامه مطلب »