خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی

 پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی هدف: بررسی انواع انعطاف پذیری عملیاتی نحوه تکمیل: میزان وجود هر یک از موارد زیر را در سازمان خود با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده است . و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی دارای ۲۴ سوال است. نوع فایل : …

ادامه مطلب »