خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انتقال دانش ضمنی

پرسشنامه انتقال دانش ضمنی   هدف: بررسی امکان انتقال دانش ضمنی در سازمان.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید.   توضیحات : سوالاتپرسشنامه انتقال دانش ضمنی به صورت ۵ طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه انتقال دانش ضمنی دارای  ۱۳ سوال و  نوع فایل : Word 2007 می …

ادامه مطلب »