خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه‌های آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه‌های آموزش عالی   هدف: بررسی انتظارات کارفرماها از برنامه‌های آموزش عالی.   نحوه تکمیل: لطفاً میزان اهمیت هر یک از موارد زیر را در برنامه‌های آموزش عالی با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه‌های آموزش عالیبه صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه انتظارات …

ادامه مطلب »