خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس

پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس   هدف: بررسی میزان تمایل آموزش دهنده به استفاده از الگوهای انطباقی در تدریس.   نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس …

ادامه مطلب »