خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

 پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۳ گزینه ای طراحی شده است. و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام دارای ۲۰ سوال است. نوع فایل : Word 2007 میباشد. …

ادامه مطلب »