خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه اعتماد سازمانی

 پرسشنامه اعتماد سازمانی   هدف پرسشنامه : بررسی ابعاد مختلف اعتماد در سازمان.   نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   تعداد سوالات:  33   نوع فایل : Word 2007 روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه …

ادامه مطلب »