خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

 پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات هدف:بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.  پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات دارای ۱۲ سوال …

ادامه مطلب »