خانه / آرشیو

آرشیو

پرسشنامه استفاده از اینترنت

پرسشنامه استفاده از اینترنت   هدف: بررسی تمایل و گرایش درونی به استفاده از اینترنت.   نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید.   توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای  طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.   پرسشنامه استفاده از اینترنت دارای ۱۱ سوال و نوع فایل : Word 2007 …

ادامه مطلب »